Engineer Help Desk ( มิเตอร์ไฟฟ้า AMR ) สัมภาษณ์ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นี้เลย

รับสมัครงาน มองหางาน Engineer Help Desk ( มิเตอร์ไฟฟ้า AMR ) สัมภาษณ์ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นี้เลย

ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – ด้วยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย สวัสดิการ 1.โบนัสประจำปี 2.รถรับส่งพนักงาน 3.งานเลี้ยง ปีใหม่ 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.ประกันชีวิต, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ (AIA) 6.ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก) 7.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย… 8.เงินกู้ สำหรับพนักงาน 9.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน ถึงแก่กรรม 10.เงินช่วยเหลือ กรณีบุคคลในครอบครับพนักงาน ถึงแก่กรรม 11.ตรวจสุขภาพประจำปี 12.ทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน 13.ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในราคาพิเศษ 14.สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย ตำแหน่ง : Engineer Help Desk ( มิเตอร์ไฟฟ้า AMR ) สัมภาษณ์ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นี้เลย รายละเอียดของงาน *ทำหน้าที่รับสายการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ จากลูกค้า และเจ้าหน้าของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงค์วาน และ ทำการวิเคราะห์ปัญหา และทำแก้ไขปัญหาการใช้งา…

15 December 2016 | 11:48 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments