Estimate Engineer

สมัครงาน ค้นหางาน Estimate Engineer

กรุงเทพฯ – บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยพื้นฐานและจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการทำงานด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรม และมุ่งหวังที่จะพัฒนาขอบเขตของการให้บริการให้ต่อเนื่องจนครอบคลุมการบริการด้านวิศวกรรมโยธาในสาขาหลัก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-Tensioning System), Slipform, การออกแบบโครงสร้าง ตลอดจนการให้บริการด้านงานวิศวกรรมที่ปรึกษาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการนำเสนอการบริการทางวิศวกรรมที่ครบวงจรที่นอกเหนือไปจากในประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับก…องระบบของโครงการ – จัดทำใบเสนอราคาพร้อมบัญชีแสดงรายการตามรูปแบบโครงการ – เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ไว้เป็นข้อมูลของระบบ – จัดทำรายงานผลงาน, ปัญหา, อุปสรรคในการทำงานในแผนกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ – รับผิดชอบงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม – เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้าน…

14 January 2017 | 11:49 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments