External Service (Node จ.สงขลา/เพชรบุรี/นครราชสีมา)

งาน มองหางาน External Service (Node จ.สงขลา/เพชรบุรี/นครราชสีมา)

ไทย – has been certified with Product partner program in all aspect of barcode equipment. สวัสดิการ – ประกันชีวิตกลุ่ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส – เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท – เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ – ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่ – ยูนิฟอร์ม – ประกันสังคม – งานกีฬาประจำปี – งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ ตำแหน่ง : External Service (Node จ.สงขลา/เพชรบุรี/นครราชสีมา) รายละเอียดของงาน – แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อม,การเปลี่ยนอะไหล่ และอื่นๆ จา…กลูกค้า โดยออกไปให้บริการลูกค้าภายนอกบริษัท (Out Service) – รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้า เพื่อแจ้งไปยังแผนก Call Center – Standby งานบริการที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ภายใน 24 ชม. (สับเปลี่ยนในแผนก) – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำ Node จ.สงขลา/ จ.เพชรบุรี/ จ.นครราชสีมา หลายจังหวัด อัตรา 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิก,ไฟฟ้า หรืออื่นๆ มีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปร…

21 January 2017 | 11:41 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments