Factory Manager เคยผ่านงานในธุรกิจผลิตซอส/เครื่องปรุงรส นิคมฯบางปู สมุทรปราการ

สมัครงาน งานใหม่ Factory Manager เคยผ่านงานในธุรกิจผลิตซอส/เครื่องปรุงรส นิคมฯบางปู สมุทรปราการ

ตำบลบางปู, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – E-mail : Factory Manager เคยผ่านงานในธุรกิจผลิตซอส/เครื่องปรุงรส นิคมฯบางปู สมุทรปราการ – ไม่จำกัดเพศ / ไม่จำกัดอายุ – จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการโรงงานในโรงงานผลิตซอส/เครื่องปรุงรสอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป – มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี – เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : – กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต การปฏิบัต…บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจบริการ จัดหา จัดจ้าง สรรหาพนักงานในรูปแบบ Headhunter ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานประจำโรงงานทั่วประเทศ บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจ MOU 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว และบริการโครงการที่ปรึกษาและการฝึกอบรมเพื่อวางระบบการจัดการมาตรฐาน ISO/OH&SAS บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด ยินดีและพร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน ทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ทั่วประเทศ พร้อมด้วยอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการ…

19 January 2017 | 11:35 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments