Farm Manager(ผู้จัดการไร่)

งาน หางาน Farm Manager(ผู้จัดการไร่)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รายละเอียดงาน : •บริหารการปลูกและการบำรุงรักษาอ้อย การทำ Contract farming รวมทั้งการบริหารพื้นที่สัมปทานของบริษัทเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ •สนับสนุนและส่งเสริมเทคนิคการปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก •บริหารจัดการงานด้านการเงิน ต้นทุน และงบประมาณการปลูก การส่งเสริม และการขยายพื้นที่ •บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดภายในไร่ที่รับผิดชอบ •บริหารจัดการการนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตร…า : หลาย ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่สะหวันนะเขต ประเทศลาว จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : คลองเตย, วัฒนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเกษตรอุตสาหกรรม / การบริหารจัดการงานไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้น ในด้านการบริหารจัดการไร่ขนาดใหญ่ เช่น อ้อย ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือสายงานการเกษตร 3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา การคิดที่เป็นระบบ การสร้างทีมงาน และการบริหารงานบุคคล 4. มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ รา…

13 March 2016 | 8:39 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments