Field Activity Staff ประจำจังหวัดตาก

งาน หางานใหม่ Field Activity Staff ประจำจังหวัดตาก

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – จังหวัดตาก – ิการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ให้บริการชําระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําหน่ายบัตรแทนเงินสด ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Field Activity Staff ประจำจังหวัดตาก แจ้งข้อมูลข่าวสาร กระจายสื่อผลิตภัณฑ์ ตกแต่งร้านค้า สนับสนุนส่วนขายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า รวมถึงรายงานสถานการณ์ทางการตลาด อัตรา : จำนวนมาก เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – ประกันสุขภาพ – เงินช่วยเหลือพนักงาน – ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ – กองทุนเงินท…ดแทน – กองทุนประกันสังคม – สหกรณ์ออมทรัพย์ – สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ – ห้องพยาบาล – ห้องสมุด – Fitness คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 25 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตากหรือใกล้เคียง หมายเหตุ : ติดต่อ คุณทนงสักดิ์ ศรชัย 055-321-649 สถานที่ปฏิบัต…

12 April 2017 | 11:14 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments