Field Sales Manager (ภาคกลาง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

งาน มองหางาน Field Sales Manager (ภาคกลาง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดเพชรบุรี – าพประจำปี ตำแหน่ง : Field Sales Manager (ภาคกลาง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) รายละเอียดของงาน – ดูแล รับผิดชอบพนักงานงานภายใต้สังกัด (จำนวน 4-6 คน) – พัฒนาและส่งเสริมพนักงานขายในการนำเสนอขาย รวมถึงการปิดยอด – โค้ชพนักงานขาย ในเรื่องการขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้า การดูแลรับผิดชอบลูกค้า – ทำรีพอร์ทงานขาย การวางแผนงาน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ – ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน (ภาคกลาง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) หลายจังหวัด อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 28 ป…เจทีไอ ไทยแลนด์ เจทีไอ หรือ เจแปน โทแบ็คโคเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบรายใหญ่ในระดับโลก และดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายบุหรี่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้มองหาเพื่อนร่วมงานเพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ สวัสดิการ ค่าคอมมิสซั่น, ค่าเสื่อมรถ, น้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์สำหรับพนักงานขาย, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานเลี้ยงปีใหม่, ตรวจสุขภ…

5 September 2017 | 10:24 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments