Foreman ควบคุมงานก่อสร้าง

หางาน หางานใหม่ Foreman ควบคุมงานก่อสร้าง

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – มายเดียวกัน คือ 1. สร้างมาตรฐานวิชาชีพ 2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบ้านของผู้ประกอบการ 3. พัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการรวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคและประชาชน จุดประสงค์ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้ดียิ่งขึ้น สวัสดิการ เงินตอบแทนประจำปี วันหยุดพักร้อน เบี้ยขยัน ตำแหน่ง : Foreman ควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดของงาน ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไ…ด้ จัดทำรายงานประจำวัน ประจำอาทิตย์ ประจำเดือน ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่หน้างาน และประสานต่อกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานโครงสร้างให้เป็นไปตามแผน รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 20,000+ ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 26 – 35 ปี จบการศึกษาปวช. ปวส. ด้านก่อสร้าง / จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ใฝ่เรียนรู้ บุคลิกดี มนุษย…

3 October 2016 | 10:18 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments