Fresh Manager ประจำสาขา พิษณุโลก ลำพูน แพร่ บุรีรัมย์ ชลบุรี

หางาน หางานใหม่ Fresh Manager ประจำสาขา พิษณุโลก ลำพูน แพร่ บุรีรัมย์ ชลบุรี

ไทย – บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซส จำกัด รับสมัครงาน Fresh Manager ประจำสาขา พิษณุโลก ลำพูน แพร่ บุรีรัมย์ ชลบุรี บริษัทที่ปรึกษาด้านการแผนด้านโทรคมนาคมและไอที บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซส จำกัด 1213/322 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel : 02-934-4100 E-mail : taffingsuccess-thailand.com Website : ww.staffingsuccess-thailand.com Fresh Manager ประจำสาขา พิษณุโลก ลำพูน แพร่ บุรีรัมย์ ชลบุรี ประจำสาขา พิษณุโลก ลำพูน แพร่ บุรีรัมย์ ชลบุรี หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก มีคว…การ การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหร เกษตรกรรม หรือด้านงานบริการ แต่ไม่จำเป็น 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปีในตำแหน่งผู้นำของแผนกอาหารสดในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่จำเป็น ความสามารถหลัก 1. ใส่ใจในรายละเอียด ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์, สามารถทำงานเป็นทีมได้, กล้าตัดสินใจ มีแรงจูงใจในการทำงาน 2. สา…

14 July 2016 | 10:46 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments