FSM.Supervisor ( หัวหน้างานฟิลม์และเพลท )

งาน หางานใหม่ FSM.Supervisor ( หัวหน้างานฟิลม์และเพลท )

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – ารทำการประกอบฟิลม์ การออกฟิลม์โดยคอมพิวเตอร์และการทำเพลท Computer Plate ( CTP ) 2.จัดเตรียม ดำเนินการ ตรวจสอบการวางรูปแบบงานโดยคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของลูกค้า 3.ดูแลเครื่อง CTP จัดเตรียมเพลทให้สอดคล้องกับแผนผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ 4. ดูแลเครื่อง Color matching ตรวจเช็คให้สีงานที่ออกจากเครื่องอยู่ในมาตราฐาน 5.ควบคุมดูแล Stock ของสินค้าและวัตถุดิบ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดัดแปลงนำมาใช้ใหม่พร้อมกับควบคุมดูแลคุณภาพของงานที่ 6.ประสานงานกับพนักงานช่าง ผู้จัดการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับแผนการผลิตประจำวันแ…เป็นบริษัทใหญ่ในสายงานการพิมพ์ระดับประเทศและแถบเอเชีย ซึ่งกำลังขยายกิจการเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 350 คน มีบริษัทแม่อยู่ที่โยโกฮามาประเทศญี่ปุ่น มีสาขาต่างประเทศอีกมากมาย เช่นประเทศมาเลเซีย, สิงค์โปร, ฮ่องกง, เกาหลี, เวียดนาม สินค้าที่ทางบริษัทผลิตคือสิ่งพิมพ์ คู่มือการใช้รถยนต์ทุกยี่ห้อ, คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด, แผ่นพับโบชัวร์ ,พิมพ์สติกเกอร์, คู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายกิจการ สวัสดิการ – ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ – กองทุนสำรอง…

29 September 2015 | 10:43 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments