General Manager ประจำประเทศปาปัวนิวกินี (Urgent)

หางาน ค้นหางาน General Manager ประจำประเทศปาปัวนิวกินี (Urgent)

บริษัท วรรณภพ จำกัด – กรุงเทพฯ – ้แก่พนักงาน (NASFUND 10%) ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตามเงื่อนไขของบริษัท) วันพักร้อน 30 วัน บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำ Work Permit และการขอใบรับรองจากหน่วยงานราชการทุกแห่ง มูลค่าประมาณ 200,000 บาท บริการโอนเงินเข้าบัญชีตามความต้องการของพนักงานไม่เกิน 4 บัญชี (พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอน) บริษัทเตรียมที่พักอาศัย, ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทมีระบบกล้อง CCTV แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก, ซักรีดเสื้อผ้า และพนักงานขับรถ (กรณีที่พนักงานมีใบขับขี่ของประเทศปาปัวนิวกิน… กันทั้งบริษัทเลยค่ะ) 2. – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ , นิติศาสตร์ , การจัดการ , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. – ประสบการณ์ในการทำงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร ไม่น้อย 5 ปี 4. – มีความรอบรู้ในธุรกิจ และเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี 5. – สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 6. – มีภาวะการเป็นผู้นำสูง 7. – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด อ่าน เขียน) 8. – สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ 9. – สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได…

28 July 2017 | 5:59 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments