Graphic Design – คอมพิวเตอร์กราฟิก

งาน กำลังหางาน Graphic Design – คอมพิวเตอร์กราฟิก

กรุงเทพฯ – ณ์ 2 ปี ขึ้นไป สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์,หรื่อสาขาที่เกี่ยวข้อง ชำนาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกดีไซน์ ได้แก่ Illustrator, Photoshop หรือ indesign โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟฟิก มีประสบการณ์งานจัดวางอาร์ตเวิร์ค,กราฟฟิกดีไซน์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์-โฆษณา-บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานสื่อหนังสือ สวัสดิการ – ประกันสังคม – ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการเพิ่มเติม : เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท + ประสบการณ์ + ประกันอุบัติเหตุ + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัต…สถาบันวิจัยการเรียนรู้ เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน ระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย ในรูปแบบของ ชุดสื่อกิจกรรมบูรณาการ และบริการด้านวิชาการ อาทิเช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การจัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารและครู เพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล สถาบันวิจัยการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มั่นคง ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมาเป็นปีที่ 11 มีเครือข่ายด้านการศึกษามากมาย และมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ทั่วป…

31 July 2016 | 10:52 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments