Graphic Designer (กราฟฟิคดีไซน์เนอร์)

รับสมัครงาน ค้นหางาน Graphic Designer (กราฟฟิคดีไซน์เนอร์)

Whiteline Activation Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ีสไตล์ ชอบหาความรู้ใหม่ๆ และเปิดรับไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอมาร่วมงานกับเรา เนื่องจากเราทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับสากล ความรับผิดชอบและความตั้งใจ จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ นอกจากนั้นเราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมย่อมแก้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่า ดังนั้นหากเป็นคนมีอัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมหัวจมท้ายได้ เราจะพิจารณาเป็นพิเศษ RESPONSIBILITIES ทำงานกราฟฟิกร่วมกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบโครงสร้างบูธ หรือโครงสร้างใหญ่ในงานอีเวนต์ สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ Key Visual , โลโก้งานอีเวนต์ ขึ้นมาใหม่ได้ สา…มารถปรับแบบกราฟฟิกของลูกค้าเป็นรูปแบบอื่นๆได้อย่างเหมาะสม เช่น กราฟฟิกที่บูธ กราฟฟิกในเกมส์ interactive หากสามารถทำ motion graphic ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ QUALIFICATIONS เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Indesign ได้ดี รักการออกแบบ, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติในการทำงานที่ดีและมีความขยันอดทน สามารถบริหารจัดการงานที่ได…

5 July 2017 | 7:45 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments