HANSA INTERNATIONAL รับสมัคร 3d visualizer

รับสมัครงาน หางานใหม่ HANSA INTERNATIONAL รับสมัคร 3d visualizer

ไทย – บริษัท HANSA INTERNATIONAL ต้องการบุคคลากรคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก ในตำแหน่ง 3d visualizer. คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องการคือ – ใช้โปรแกรม 3d maxs เป็นมาตรฐาน – มีทักษะทางด้านการออกแบบสถาปัตย์ หรือ การออกแบบตกแต่งภายใน – สามารถกาง UV และใช้ Photoshop ในการทำงาน – ชอบค้นคว้าหาความรู้ คิดอะไรแปลกใหม่ – มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิดสร้า งสรรค์ – เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง – หากมีประสบการณ์หรือผลงานจากโปรแกรม unity หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง… จะพิจารณาเป็นพิเศษ – เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และพอร์ต ทำงาน จ-ศ เวลา 9.00 – 18.00 น. ออฟฟิศอยู่ ซอยหลังสวน ชิดลม ส่ง resume แนะนำตัวเองและประวัติการทำงาน รวมถึงผลงานตัวอย่างมาได้ที่…

25 November 2016 | 8:58 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments