HR & GA Staff

รับสมัครงาน ค้นหางาน HR & GA Staff

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ – ป 2.รับสมัครงาน ,ทำสัญญาจ้าง ,จัดทำแบบประเมินพนักงานใหม่ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.งาน Time Attendance ,จัดทำสถิติการหยุดงาน ขาด ลา มาสาย 5.ฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ 6.สอบสอบการทำงานล่วงเวลา, งานที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ โกดังเด่นชัย คลอง 8 เส้นคลองขุดบางพลี ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15-18 k คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง เท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป การศึกษา ปวส , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีปร…เป็นบริษัทใหญ่ในสายงานการพิมพ์ระดับประเทศและแถบเอเชีย ซึ่งกำลังขยายกิจการเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 350 คน มีบริษัทแม่อยู่ที่โยโกฮามาประเทศญี่ปุ่น มีสาขาต่างประเทศอีกมากมาย เช่นประเทศมาเลเซีย, สิงค์โปร, ฮ่องกง, เกาหลี, เวียดนาม สินค้าที่ทางบริษัทผลิตคือสิ่งพิมพ์ คู่มือการใช้รถยนต์ทุกยี่ห้อ, คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด, แผ่นพับโบชัวร์ ,พิมพ์สติกเกอร์, คู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ ต้องการรับสมัครบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายกิจการ สวัสดิการ – ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ – กองทุนสำรอง…

27 May 2016 | 10:57 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments