HR Officer

รับสมัครงาน หางาน HR Officer

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. – ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพฯ – Responsibilities บริหารจัดการงานในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับเอกสารด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม, ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ คำนวณและตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัด OT, บัตรเติมน้ำมัน และ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของออฟฟิศ บริหารจัดการตารางงาน Messenger ในแต่ละวัน ดูแลบริหารสต๊อกชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สนับสนุนงานด้าน Payroll ในแต่ละเดือน ดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบเอกสารพนักงานเข้าใหม่ ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าง…าน Qualifications ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล, มนุษยศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการพนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ มีทักษะในการวางแผนงานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญในงานได้เป็นอย่างดี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ SALARY Salary negotiable SKILLS…

9 December 2016 | 6:37 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments