HR Specialist

งาน งานว่าง HR Specialist

ไทย – ิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้ 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสรรหาคัดเลือก อย่างน้อง 3 ปี 3. มีทักษะการวิเคราะห์ มีความคิดเชิงระบบ 4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด สาขา ประเภทธุรกิจ ขนส่ง/ขนย้าย ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2528 จำนวนพนักงาน : มากกว่า 200 คน ลักษณะธุรกิจ ธ…ัศน์ที่ก้าวไกล รวมถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการระดับประเทศประจำปี 2552 , สถานประกอบการดีเด่นด้านการฝึกอบรมประจำปี 2552 ฯลฯ รวมถึงการผ่านการรับรองระบบ ISO 9001:2008 , มาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงระบบจัดการคุณภาพชีวิตพนักงาน ( Quality Work Life ) บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัดจึงต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่อยู่ 107/2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.หน…

5 January 2017 | 11:59 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments