HRD Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""

สมัครงาน กำลังหางาน HRD Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""

ไทย – เตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารสอนสำหรับวิทยากร ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้วิทยากรับเชิญ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้ม รวมถึงการดูแลระบบเอกสารของส่วน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีทา…ัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม) ประกันสุขภาพ งานสังสรรค์ประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ) เวลาทำงาน จ – ศ 9.30 – 18.30 น. (สำหรับ Office) ตำแหน่งในฝ่ายปฏิบัติการต้องสามารถทำงานเป็นกะได้ (สำหรับสาขา) วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 444 ชั้น 10 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel: 02-611-7111 ต…

12 May 2016 | 7:44 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments