HRD Senior Supervisor

หางาน หางาน HRD Senior Supervisor

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด – กรุงเทพฯ – ขาและศูนย์บริการกว่า 96 แห่งทุกที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการ 24 ชั่วโมง Hot Line 1737 เปิดรับสมัครบุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้าเพื่อร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด HRD Senior Supervisor จัดทำใบพรรนาหน้าที่งาน (JD) ใบกำหนดหน้าที่งาน (JS) เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดการประเมินค่างาน (JE) ตามโครงสร้างตำแหน่งงานที่มีอยู่ในองค์การ และร่วมวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Development) ของพนักงาน ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และบุคลากรผู้มีศัยภาพโดดเด่น จัดเตรียมพนักงานในตำแหน่งง…านหลักหรือตำแหน่งงานหายาก อัตรา : 1 เงินเดือน : 18000 สวัสดิการ : โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ คอมมิชชัน (เฉพาะตำแหน่งงานขาย) เงินรางวัลพิเศษ (เฉพาะตำแหน่งงานขาย) ค่าล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เงินกู้ยืมฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, กรณีคลอดบุตร, กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต) สถานที่ออกกำลังกาย งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปร…

21 May 2017 | 7:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments