IC WEB ตามหา Web Project Manager / AE / Project Co มาร่วมทีมกับเรา

งาน ค้นหางาน IC WEB ตามหา Web Project Manager / AE / Project Co มาร่วมทีมกับเรา

ตำบลประณีต, อำเภอเขาสมิง, จังหวัดตราด – Web Project Manager Responsibility ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตามโครงการที่รับผิดชอบ รับบรีฟจาก Account Manager เกี่ยวกับโปรเจคเพื่อกระจายงาน ประสานงานกับทีม Production ติดตามและแก้ไขปัญหา ควบคุมคุณภาพของงานให้เท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานของบริษัทฯ และตรงตามวัตถุประสงค์ของโปรเจค บริหารโปรเจคให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ประเมินการทำงานของสมาชิกในทีมที่ดูแล ร่วม Brainstorm กับทีม Qualification ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในบริษัท…ะสานงานกับฝ่าย Production เพื่อมอบหมายและติดตามงานให้เสร็จตามกำหนด วางแผนการดำเนินงาน และรับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนด ติดตามความคืบหน้างานจากลูกค้าและทีม ตรวจทานงานที่ทำเสร็จเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด วิเคราะห์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ และทำรายงานให้ลูกค้า Qualification อายุ 22 – 29 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสารทั้งระหว่างลูกค้าและทีม มีความมั่นใจในตัวเองแบบกำลังดี เคยทำงานในบริษัทพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน ประสบการณ์ตรง 1-2 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ชอบเรียนรู้สิ่งใ…

5 December 2016 | 8:31 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments