Import Officer เจ้าหน้าที่ธุรการนาเข้า

งาน มองหางาน Import Officer เจ้าหน้าที่ธุรการนาเข้า

ตำบลนาเข, อำเภอบ้านแพง, จังหวัดนครพนม – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 1. จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี 3. หากมีประสบการณ์ในงาน Import, BOI และ Export จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office (Excel/Word) 5. มีทักษะในการด้านการติดต่อสื่อสาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์ Meshtec International Co.,Ltd สาขา ปร…ลักษณะงาน – ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ สานักงานส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติตาม ข้อกาหนด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เตรียมข้อมูล ส่งเอกสาร ติดตามเอกสาร เป็นต้น – ประสานงานภายในบริษัทฯ ในการดาเนินการด้านการนำเข้า-ส่งออก – ประสานงานภายนอกบริษัทฯ ในการดาเนินการด้านการนำเข้า-ส่งออก หรือทาตามข้อบังคับของสานักงานส่งเสริมการลงทุน, ศุลกากร, กรมการค้าต่างประเทศ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – จัดการงานด้านเอกสารของการนำเข้า – ส่งออก – ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติการด้าน การนาเข้า-ส่งออกสินค้า…

20 January 2017 | 4:16 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments