Infographic Officer บริษัทในเครือ

รับสมัครงาน งาน หางานใหม่ Infographic Officer บริษัทในเครือ

อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี – เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท ความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 22 ถึง 26 ปี ไม่จำกัดเพศ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความสามารถ ความรู้และความเข้าใจในการออกแบบงาน Infographic มีความสามารถอ่าน วิเคราะห์ และสรุปบทความให้ออกมาในรูปแบบ Infographic สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้ และหากสามารถใช้โปรแกรม After Effect และ/หรือ ใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในงาน บริหา…รงานในความรับผิดชอบได้ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งกระบวนการ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น อดทน รับแรงกดดันได้ ไม่ย่อท้อ คล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีม และปรับตัวได้ ประสานงานได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ปิดกั้นความคิดของคนอื่น มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี วิธีการสมัคร ส่งอีเมล์พร้อมแนบภาพถ่ายสีปัจจุบัน รายละเอียดประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ติดต่อ คุณกำพล วาราชนนท์ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท วิสดอม วา…

26 January 2016 | 11:49 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments