Installation Engineer (ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด)

รับสมัครงาน ค้นหางาน Installation Engineer (ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด)

ภาคกลาง – ร่ น่าน ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ 3. จังหวัด อุบลราชธานี เป็นหลัก และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ 4. จังหวัด กระบี่ เป็นหลัก และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง 3.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 4 15,000 – 20,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เก…

8 July 2016 | 10:46 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments