Interior Design

สมัครงาน งานใหม่ Interior Design

GDM (Thailand) Co.,Ltd. – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – อกสารเกี่ยวข้องกับการออกแบบต่าง ๆ ความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายใน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมอาคาร ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุและการประมาณราคา คุณลักษณะ การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น การจัดลำดับความสำคัญ ความสามารถทางภาษา – ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับ ดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – Ms. Office, Photoshop, Illustrator, 3DMax และ Auto CAD คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศ – หญิง อายุ – 22 – 26 ปี การศึกษา – ป. ตรี สถาปัตรกรรม สาขา ตกแต่งภายใน ปร…Patumwan Lumpini Bangkok 15000 – 25000 เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : Female อายุ : 22-26 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 3 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด รายละเอียดงาน เตรียมข้อมูลเพื่อการออกแบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบตามลูกค้าหรือเสนอแนะทางเลือกให้ลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษากับฝ่ายขายในการนำเสนอลูกค้า จัดเก็บควบคุมเ…

9 March 2017 | 8:32 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments