iOS Developer (SWIFT)

งาน กำลังหางาน iOS Developer (SWIFT)

Donuts Bangkok Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities วางแผน และดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น พัฒนาและแก้ไข UI/UX ใส่ features ต่างๆ เพื่อให้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ วิเคราะห์ผลลัพธ์หลังจากที่เปิดให้บริการและแก้ไขปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้หลักการ PDCA แก้ไขบั๊ก และปัญหาต่างๆที่เจอในระหว่างการพัฒนา ประสานงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Qualifications การศึกษา: ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT, Computer Science หรือ Computer Engineering (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) ม…ีประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application โดยใช้ภาษา Swift (อย่างน้อย 6 เดือน) และมีความรู้เกี่ยวกับ iOS Library, Framework มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ แก้ไขบั๊ก ใช้งาน gitHub ออกแบบ UI/UX Development Environment : xCode / Swift, Bitbucket / gitHub, Trello มีแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานด้านเว็บเซอร์วิส มีความสนใจเกี่ยวกับ Growth Hacking มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้วยตัวเอง รักการค้นคว้า พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับโปรเจ็กต์ สามารถทำงานเป็นทีม ร…

13 December 2016 | 8:26 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments