IT Administrator ประจำโรงงาน (ปราจีนบุรี) 1 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

งาน งานว่าง IT Administrator ประจำโรงงาน (ปราจีนบุรี) 1 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

จังหวัดปราจีนบุรี – แหน่ง) ที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งาน IT งาน Software * งาน IT งาน Hardware * งาน IT งาน IT Support * งาน IT งาน IT อื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง )…วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบ Network ให้กับพนักงานในบริษัท ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ Network ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบ Network คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาตไทย เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศว…

27 September 2015 | 1:29 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments