IT Helpdesk

สมัครงาน งานว่าง IT Helpdesk

บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (EMS Outsourcing) – ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ – หลักสี่, กรุงเทพฯ – บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (EMS Outsourcing) บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ( Executive Marketing Services Co.,Ltd : EMS) เป็น บริษัท Outsource เอ้าท์ซอร์ส Outsourcing เอ้าท์ซอร์สซิ่ง และจัดหางาน (Recruitment ) มุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าในการให้บริการกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ Below The Line Marketing และการสรรหาบุคลากร บริหารจัดการบุคลากรเสมือนเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรบุคคลในแนวทางเดียวกัน บริษัท…รตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 5) ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมให้อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา 2 เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ผู้หญิงหรือผู้ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 3. สามารถสือสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน่ เขียนได้ดี 4. สา…

11 February 2017 | 8:53 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments