IT Officer

รับสมัครงาน หางาน IT Officer

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – จังหวัดสงขลา – มโครงสร้าง สวัสดิการ -ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร -อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ากะ (กรณีพนักงานเข้ากะ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ เทคโนโลยีคอม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ด้านระบบ IT อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป 4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเ…บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดจำกัด/บริษัทกรีเอ็นเนอร์จี จำกัด/บริษัทอีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด/บริษัทเอเซียนโอ๊ค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Evergreen Group ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจผลิตไม้บอร์ด MDF และ โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ IT Officer -ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงงาน -ดูแลระบบโทรศัพท์ และตู้สาขา -ดูแลระบบสื่อสารข้อมูล (LAN & Internet) -ดูแลจัดหา บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อัตรา 1 เงินเดือน ตา…

4 November 2015 | 6:43 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments