Japanese Cook (ประจำสาขาระยอง)

หางาน กำลังหางาน Japanese Cook (ประจำสาขาระยอง)

จังหวัดระยอง – ฯ Welfare สวัสดิการ – ปรับเงินเดือน / โบนัสประจำปี – ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ – ประกันสังคม – ตรวจสุขภาพประจำปี – ค่ารักษาพยาบาล – ค่าทำฟัน – กองทุนเงินสะสม – เงินเพิ่มพิเศษจากเงินเดือน หลายพันบาท ฯลฯ Contact ข้อมูลติดต่อ Kasemkij Company (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 120 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ระยอง เว็บไซต์ : www.kasemkij.com อีเมล์ : เบอร์โทรศัพท์ :…Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Rayong Education : การศึกษา No specific ไม่จำกัดวุฒิ Experience : ประสบการณ์การทำงาน 1 Year (ปี) Gender : เพศ Male/Female ชาย/หญิง Age : อายุ Non-Specific ไม่จำกัดอายุ Job Qualifications ข้อกำหนด – เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – เข้างานเป็นกะได้ – มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป Job Details รายละเอียดงาน – มีความรู้และความเข้าใจในการทำอาหารอาหารญี่ปุ่น ฯล…

7 July 2017 | 6:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments