JAPANESE INTERPRETER 1 PERSON / ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง

หางาน งานว่าง JAPANESE INTERPRETER 1 PERSON / ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง

จังหวัดลำพูน – าตรี สาขาวิชาที่ต้องการ อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 2 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานบริการเฉพาะทาง งานล่าม งานแปลภาษา ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคเหนือ ลำพูน อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ ผู้สนใจติดต่อ สมัครด้วยตนเอง หรือ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานการสมัคร…งาน มาที่ E-mail: supansa.siripakonkan@hoya.com, Hopt-recruit@hoya.com หรือคลิกที่ สมัครงาน แผนกบริหารงานบุคคล นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เลขที่ 60/31 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel. : 053-552413-6 ต่อ 1145, 1117…

26 September 2015 | 11:44 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments