Job Offer: ช่างสำรวจ

สมัครงาน มองหางาน Job Offer: ช่างสำรวจ

กรมป่าไม้ – ไทย – รียนนายสิบแผนที่ ในสาขาวิชาสำรวจทางแผนที่ทหารบก สมัครทางอินเตอร์เน็ต: ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง Contact information กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900…ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ถ่ายทอดแนวเขตจัดทำแผนที่แสดงผล คำนวณตรวจสอบ จำแนกรายละเอียดของภาพถ่ายทางอากาศ วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS) จัดทำระบบการจัดการและปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Appropriate qualifications: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางสาขาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเ…

15 April 2016 | 7:31 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments