Job Offer: เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

หางาน กำลังหางาน Job Offer: เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์

True Corporation Public Company Limited – ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อกับองค์กร ทำให้สื่อมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และเป็นพวกเดียวกับองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปโดยง่ายและสะดวก » พิจารณาการสนับสนุนสื่อ องค์กรวิชาชีพของสื่อ ในด้านต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิประโยชน์ด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษ์องค์กร » เตรียมข้อมูล เพื่อตอบคำถามของสื่อ การเตรียมคำแถลงการณ์ และให้คำปรึกษา อธิบายแก่ผู้บริหาร หรือตัวแทนขององค์กรที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารขององค์กรต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้าง…ื่อเผยแพร่แก่นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง » วิเคราะห์ข่าวสารขององค์กร คู่แข่ง สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อนำมาประมวลผล และวางกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ต่อไป » สรุป/ติดตามข่าวที่เกี่ยวกับเครือฯและบริษัทในเครือฯ ทั้งในส่วนที่เผยแพร่เอง และสื่อฯเป็นผู้เผยแพร่ รวมถึงข่าวเศรษฐกิจ สั้งคม การเมือง ฯลฯ ที่น่าสนใจประจำวัน เผยแพร่ต่อผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกวัน » จัด/เก็บข้อมูล/ภาพถ่าย และประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน » สร้าง…

18 March 2016 | 8:21 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments