Job Offer: Association Coordinator/ผู้ประสานงานสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

หางาน หางาน Job Offer: Association Coordinator/ผู้ประสานงานสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ราชเทวี, กรุงเทพฯ – , มีมนุษยสัมพันธ์, สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ » มีความรับผิดชอบสูง, ตั้งใจทำงาน, มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี » มีบุคลิกดี รู้จักกาลเทศะ » สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยการพูด อ่าน และเขียนได้ดี » หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ MICE จะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน : 25,000 บาท หรือแล้วแต่เจรจาต่อรอง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, โบนัสประจำปี ติดต่อสมัครงานโดยการคลิกปุ่ม ” Apply Now” สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย 1575/1 ชั้น 4 อาคารชัยสงวน ถนนเพชรบุรีตัดใ…Job Offer: Association Coordinator/ผู้ประสานงานสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย:Thai Association for the Study of the Liver (THASL) คำอธิบายของ: Offer: ลักษณะงาน: » รับผิดชอบติดต่อประสานงานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงวางแผนและจัดการดำเนินงานบริหารสมาคมฯ ในทุกด้านเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: » รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ, และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และวางแผนและจัดการดำเนินงานบริหารสมาคมฯ ในทุกด้านเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง…

15 April 2016 | 4:21 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments