Job Offer: Key Account Executive (Modern Trade)

งาน หางานใหม่ Job Offer: Key Account Executive (Modern Trade)

Smooth E Co., Ltd. – บางรัก, กรุงเทพฯ – รที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาบกพร่องต่างๆ อย่างใส่ใจ และรวดเร็ว – ตรวจเยี่ยมสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการแผนการขายและการจัดเรียงสินค้า – ประสานงาน เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการพื้นที่ชั้นจัดวางกับลูกค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ และสร้างโอกาสที่ดีในการขาย (Shelf space, Shelf Arrangement, Display) – การแสวงหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย หรือพื้นที่เพิ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย – สำรวจการขายและและการตลาดของสินค้าคู่แข่ง 3. การติดตามหนี้ กระตุ้นยอดและการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขการค้า (Trading Term) – ร…วัตถุประสงค์ (Job Purpose) :- รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายยอดขายของตนเองและของทีม โดยวางแผนปฏิบัติการการขาย การส่งเสริมการขาย การเข้าถึงลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างผลตอบแทนสูงสุด (Maximize Margin) ให้กับบริษัท คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง (Minimum Requirement) :- -ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด การขาย) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ทำงานใน Modern Trade อย่างน้อย 1 ปี หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key Responsibilities…

24 March 2016 | 8:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments