Job Offer: Logistic Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สมัครงาน มองหางาน Job Offer: Logistic Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงาน

จังหวัดระยอง – ระบบ paperless ได้ » มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ » สามารถเดินพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อยสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ แหลมฉบัง สุวรรณภูมิ » ซื่อสัตย์ ขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี » ทำชดเชยภาษีอากรได้ สถานที่ปฏิบัติงาน » อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สวัสดิการ » ค่ารักษาพยาบาล » ชุดยูนิฟอร์ม » เบี้ยขยัน » โบนัสประจำปี » กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ » เงินช่วยเหลือต่างๆ » ทุนการศึกษาบุตร ถ้าประจำต่างจังหวัดจะมี เบี้ยกันดาร และค่าที่พักให้ตามสมควร วิธีการสมัครงาน » คลิกเครื่องหมาย สมัครงาน เพื่อดำเนินการสมัคร…Job Offer: Logistic Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงาน:Eastern Polymer Group Public Co., Ltd./บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คำอธิบายของ: Job Opportunity: รายละเอียดของงาน » ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ การนำเข้า และส่งออกสินค้า ,วัตถุดิบ คุณสมบัติผู้สมัคร » อายุ 25 – 35 ปี » วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา » มีประสบการณ์ด้านตรวจปล่อย ขาเข้า ขาออก อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป » มีความรู้เกี่ยวกับพิกัดสินค้า และเข้าใจพิกัดอัตราอากร อัตราภาษี ทำใบขนผ่าน…

1 April 2016 | 7:50 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments