Job Offer: Performance strategist (MIS)

สมัครงาน หางาน Job Offer: Performance strategist (MIS)

KASIKORNBANK (KBank) – ไทย – งธนาคาร – จัดสรรเป้าหมายการขายที่เหมาะสมให้กับช่องทางธุรกิจที่เหมาะสม – กำกับบริหารงบประมาณของฝ่ายและติดตามผลการเคลื่อนย้ายลูกค้าไปใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ – วิเคราะห์ข้อมูลด้านช่องทางและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายในแต่ละช่องทางธุรกิจ – บริหารงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ – แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ – ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติที่กำหนด – ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดเป้าหมายการทำงานของตนเอง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของฝ่าย Appropriate… qualifications: – จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี หรือ โท สาขา สถิติ, เทคโนโลยีและสาระสนเทศ, การเงิน การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ – มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี – มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ไม่กลัวตัวเลข – Can-do attitude – สามารถใช้ Excel และ office ได้อย่างดี – ถ้าหากสามารถใช้งาน SQL หรือ SAS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฎิบัติหน้า ที่สำนักงานใหญ่สาขาราษฎ์บูรณะ ได้ For more opportunities please go to: Your Possibilities Begin at KBank Customer Centricity | Organization-wide Teamwork…

21 March 2016 | 8:43 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments