Job Opportunity: พนักงาน Infrastructure Support Factory 1 อัตรา (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

หางาน หางานใหม่ Job Opportunity: พนักงาน Infrastructure Support Factory 1 อัตรา (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – Job Opportunity: พนักงาน Infrastructure Support Factory 1 อัตรา (ประจำโรงงานสมุทรสาคร):Thai Union Manufacturing Co., Ltd./บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด คำอธิบายของ: Job Opportunity: (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณสมบัติ: » เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี » ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ตามที่กำหนด » ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี » มีประสบการณ์การทำงานด้าน Hardware/Software » เคยผ่านงานทางด้านการติดตั้งระบบเครือข่าย LAN…าปริญญาตรี ประเภทธุรกิจ ประเภทงาน สถานที่ทำงาน ปริมณฑล-สมุทรสาคร เงินเดือนช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา, งานประจำ…

15 March 2016 | 2:48 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments