Job Opportunity: เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ 3 อัตรา

หางาน หางานใหม่ Job Opportunity: เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ 3 อัตรา

Kiwi And Kom Kom Product Co., Ltd. – ไทย – Job Opportunity: เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ 3 อัตรา:Kiwi And Kom Kom Product Co., Ltd. คำอธิบายของ: รายละเอียดของงาน: » เสนอขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้าผ่านทาง E-Mail , Fax , Skype หรือโทรศัพท์ » รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้า » การเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย » ให้บริการคำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า » จัดทำรายงานและวิเคราะห์ด้านการขาย » งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน: » แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ( ใกล้ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพระราม 3 ) อัตรา: 3 อัตรา เงินเดือน…: ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร: » เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 – 32 ปี » วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง » มีประสบการณ์ในการทำการตลาดต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ » มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก ( ฟัง พูด อ่าน เขียน ) » สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ และต่างจังหวัดได้ » สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office เป็นอย่างดี » มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม มีวุฒิภาวะผู้นำ » มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี สวัสด…

7 April 2016 | 7:46 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments