Job Opportunity: Customer Service Specialist (Hua Hin Branch)

หางาน หางานใหม่ Job Opportunity: Customer Service Specialist (Hua Hin Branch)

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. – อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – Job Opportunity: Customer Service Specialist (Hua Hin Branch):Rentokil Initial (Thailand) Ltd. คำอธิบายของ: Job Offer: ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา งานประจำ ระดับ หัวหน้างาน, ประสบการณ์ 5 ปี ปริญญาตรี หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี: JTH300003001112804 สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ: » รับผิดชอบงานด้านการพัฒนางานบริการของสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ » พัฒนาผลการทำงานของพนักงานในสาขาอย่างต่อเนื่อง…งด้าน Business Administration, Entomology, Resort and Hotel Management, Chemical Engineering, Management หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง » มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการบริหารทีมงานบริการหรือทีมงานขาย / การบริหารงานสาขา / การควบคุมคุณภาพและพัฒนางาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ » หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ ทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านกำจัดแมลงและงานบริการด้านสุขอนามัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ » มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีทักษะในการบริหารทีมง…

18 April 2016 | 2:32 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments