Junior Graphic Designer

งาน หางาน Junior Graphic Designer

Freemind Publishing – กรุงเทพฯ – กำหนด Concept ของหนังสือแต่ละเล่ม (ร่วมกับกองบรรณาธิการ) ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสำนักพิมพ์ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบ Design Theme / Design Layout ตลอดจนดำเนินการจัดทำ Artwork ของหนังสือทั้งเล่ม เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ต่อไป จัดทำภาพประกอบหนังสือในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ตรวจเช็คงานพิมพ์ ในกระบวนการพิมพ์ ให้ได้สีและคุณภาพของงาน ตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ ออกแบบสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือและกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของงานพิมพ์และสื่อดิจิตอล (บน… Social Network) สร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆ เช่น ถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ เป็นต้น จัดเตรียมงาน Book Fair (ร่วมกับทีมงาน) และดำเนินการขายหนังสือในงาน Book Fair ต่างๆ ประจำปี Qualifications เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe InDesign, Illustrator และ Photoshop เป็นอย่างดี มีความสามารถในการตัดต่อคลิปวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำมาประยุกต…

11 August 2016 | 7:59 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments