Junior Sale Area ประจำพื้นที่ กรุงเทพฯ " สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที "

รับสมัครงาน มองหางาน Junior Sale Area ประจำพื้นที่ กรุงเทพฯ " สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที "

True Corporation PCL – ราษฎร์บูรณะ, ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ – ลักษณะงาน 1.ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่ 2.เสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ทรู 3.วางแผนและดำเนินการขายสินค้า 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในพื้นที่ RESPONSIBILITIES ลักษณะงาน 1.ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่ 2.เสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ทรู 3.วางแผนและดำเนินการขายสินค้า 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในพื้นที่ QUALIFICATIONS คุณสมบัติ : ทุกเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ( ทุกสถาบันการศึกษา ) วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส. ( มีประสบการณ์ ) มีใจรักงานด้านการให้บริการ ประเภทธุรกิจ งานขาย EXPERIENCE REQUIRED: ไม่ได้ระบุ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED:FROM 18TO 35…

19 May 2018 | 7:32 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments