K SME Internship and Co-Operative Education รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560

หางาน งานว่าง K SME Internship and Co-Operative Education รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – K SME Internship and Co-Operative Education รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 ลักษณะงาน: วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต จัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อที่เหมาะสมตามความต้องการเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการของลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ธุรกิจ SME ของธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ ระยะเวลาการฝึกงาน: มกราคม – เมษายน 25560 มกราคม-พฤษภาคม 2560 Qualifications คุณสมบัติของผู้สมัคร: 1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากทุกสถาบันการศึกษ…าทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) สะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 2. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความสนใจร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยในสายงานสินเชื่อธุรกิจ SME เมื่อสำเร็จการศึกษา กำหนดการรับสมัคร: รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 วิธีการสมัคร: กรอกใบสมัครออนไลน์ที่: https://goo.gl/SfsDSg หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://careers.kasikornbank.com SALARY Salary negotiable SKILLS…

5 November 2016 | 7:46 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments