Key Account Supervisor

สมัครงาน งาน หางาน Key Account Supervisor

กรุงเทพฯ – บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่/ที่ตั้ง :: 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ผลิตภัณฑ์หลัก :: ซอสทุกชนิดทำตามสั่ง โทรศัพท์ :: 0-2674-7990-9 ต่อ 898,113 โทรสาร :: 0-2674-8528 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: Key Account Supervisor Post Date : Mon 28 December 2015 ประเภทตำแหน่งงาน :: การขาย/การตลาด ประเภทอุตสาหกรรม :: อาหาร จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities – จัดทำเอกสารด้านการขายทั้งภายในบริษัทแ…ผนก/ผู้จัดการสาขา – รวบรวมข้อมูล รายงานสภาพตลาด ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและประชุมฝ่ายขายประจำเดือน คุณสมบัติ / :: ความสามารถพิเศษ – อายุไม่เกิน 35 ปี – รวบรวมข้อมูลการขาย รายงานสภาพการตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง – มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ได้ – ใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี – สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ – มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี วุฒิการศึกษา :: ไม่จำกัดวุฒิ คณะที่จบการศึกษา :: ทุกสาขา สาขาวิชาชีพ :: ที่จบการศึกษา สถ…

30 December 2015 | 8:43 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments