KFC ผู้จัดการร้านฝึกหัด จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ติดต่อพี่นน 091

รับสมัครงาน กำลังหางาน KFC ผู้จัดการร้านฝึกหัด จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ติดต่อพี่นน 091

จังหวัดสระแก้ว – จังหวัดปราจีนบุรี – สมอ สวัสดิการ – ประกันสุขภาพ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุ – ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน – โบนัสประจำปี – พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี – บัตรส่วนลดอาหาร 25% – วันลาพักร้อน – ประกันภัยรถจักรยานยนต์(กรณีพนักงานส่งอาหาร) ตำแหน่ง : KFC ผู้จัดการร้านฝึกหัด จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ติดต่อพี่นน 091-5451679 รายละเอียดของงาน – ดูแลและบริหารงานร้านอาหารแบรนด์ KFC ร่วมกับทีมผู้จัดการร้านท่านอื่นๆ โดยบริหารงานหลักด้านงานบุคคล ลูกค้า ยอดขาย และผลกำไร ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษ…ัทฯ *บริษัทฯ มีการอบรมวิชาชีพก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง และระหว่างการปฏิบัติงานมีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา ช่วงทดลองงาน 15,000 – 18,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุ 23-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น หากมีประสบการณ์ด้านงานร้านอาหาร และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, หัวหน้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) บุคลิกภาพดี ชอบงานท้าทาย สา…

24 August 2015 | 10:00 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments