lสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครงาน หางาน lสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – lสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรศึกษาตอนต้นหรือเทียบเทา สาขาคอมพิวเตอร์ เล…ามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม lสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์…

28 April 2016 | 3:14 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments