Leader warehouse (ถนน บางนา-ตราด กม.19)

งาน งานว่าง Leader warehouse (ถนน บางนา-ตราด กม.19)

ตำบลบางเสาธง, อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ – แหน่ง : Leader warehouse (ถนน บางนา-ตราด กม.19) รายละเอียดของงาน – ควบคุมวางแผนจัดทีมงานทำงานในคลังสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามแผน – นับจำนวนและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ให้เป็นไปตามขั้นตอน – ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ CS, และพนักงานขับรถส่งสินค้า ในกรณีมีสินค้าเข้า – จดรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน – ดูแลจัดเก็บสินค้าและทำความสะอาดภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียนเรียบร้อย สถานที่ปฏิบัติงาน ถนน.บางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา…

12 January 2017 | 11:54 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments