Maintenance Supervisor (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)

สมัครงาน มองหางาน Maintenance Supervisor (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี – าตรี สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ ประเภทของงาน งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง * งานวิศวกรรม งานวิศวกรรมเครื่องกล * งานวิศวกรรม งานวิศวะอื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก ชลบุรี อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม บริกา…

6 October 2015 | 3:03 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments