Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาด (Phuket)

สมัครงาน งาน มองหางาน Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาด (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต – ินเดือนที่คาดหวังมาที่ Email : pawinee@sansiri.com ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (งานสรรหาว่าจ้าง) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2201 3330, 0 2201 3143 | แฟกซ์ : 0 2201 3315…ปฏิบัติงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ประสานงานกับบริษัทโฆษณา Supplier และบริษัทรายย่อยอื่นๆทั่วไป ดูแลเพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย เสนอแนวคิดด้านการตลาดที่สร้างสรรค์ ประเมินผลกิจกรรมการตลาด ศึกษาตลาดและคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมการใช้งบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การตลาดอ…

9 August 2015 | 7:09 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments