Mister Donut รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด สาขา โรบินสันเพชรบุรี

หางาน มองหางาน Mister Donut รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด สาขา โรบินสันเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี – ุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : เพชรบุรี 95. เงินเดือน 15,000 ฿ ขึ้นไป จำนวนรับ 1 อัตรา ลักษณะงาน 1. ควบคุมต้นทุนการผลิต 2. ดูแลยอดขาย 3. ดูแลพนักงาน 4. ความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ 5. คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excle,Word 16 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : นครปฐม 96. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 2 อัตรา ลักษณะงาน รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูล สถิติการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อจัดทำเงินเดือน โดยบันทึกลงโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านจัดทำค่าแรง 16 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : นครปฐม 97. เงินเดือน ตา…ะการขยายช่องการการขาย รวมถึง กำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย 4. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขาย 5. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ…

16 February 2017 | 11:50 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments