Mobile Application Developer

หางาน กำลังหางาน Mobile Application Developer

Khroton Co., Ltd. – ราชเทวี, กรุงเทพฯ – นสำหรับฝึกฝนการเขียนโปรแกรมแอพลิเคชั่นบน Android หรือ iOS ก่อน มีส่วนร่วมในการประชุมของบริษัท เพื่อที่จะสร้างสรรค์และระดมความคิดใหม่ๆ สำหรับโครงการและผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ – ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานพัฒนาแอพลิเคชั่น – ประสานงานระหว่าง PM และทีมออกแบบ – ประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแอพลิเคชั่น – ออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่น – ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางด้านเทคนิค ในช่วงระหว่างการพัฒนาแอพลิเคชั่น – ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมทีม คุณสมบัติ – วุฒิปร…ิญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง(ยินดีรับเด็กจบใหม่) – สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี – สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี – มีทักษะ ในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java Objective-C Swift – มีทักษะการใช้ API – มีทักษะและความรู้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) – มีทักษะในการใช้งาน Database และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร – มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา และรอบคอบ – มีพื้นฐาน Software Engineer – มีความสามารถด้าน…

1 October 2016 | 7:08 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments